Living the Brand  

Här nedan hittar du exempel på några av våra seminarieinslag, workshops eller kurser Living the brand – att bygga varumärken utifrån sina egna eller medarbetarnas genuint personliga grundvärderingar.Kommunikation och presentation är basen för alla relationer. Att veta vad man sänder ut och hur det mottas är det viktigaste av allt. För att vara en bra ambassadör för det professionella varumärket (företaget) måste du veta vilka beståndsdelar det personliga varumärket (din air) består av. Vår personliga framtoning och kommunikationsstil är något som vi kan träna hela livet. Och det är just i den personliga framtoningen som arbetet med det personliga varumärket startar.

Living the brand fungerar för både företagare som utvecklar sina första varumärkesidéer, men absolut också för rutinerade företagare som vill få nya perspektiv på samspelet mellan det personliga- och professionella varumärket eller förändra sina existerande varumärken. Lämpar sig också utmärkt för storföretag och kommuner som önskar integrera medarbetarnas värderingar i sitt varumärke.

Jannike Grut från ACTION gör vid förfrågan gärna skräddarsydda upplägg, och coachar även individuellt eller små grupper på begäran.

Och gällande uppläggen nedan. Jannike Grut ÄR Ewa Westers och Carina Almgren. Fast det vet inte deltagarna. Det är en del av undervisningen om det personliga varumärket.

Det brukar tas emot med stor entusiasm och glädje!


1.1 ”Living the brand – det personliga och professionella varumärket” – För seminarium eller konferens

Längd: 25-40 min
Antal deltagare: max 400 pers
Innehåll: Eva Westers och Carina Almgren gestaltar vad det personliga och professionella varumärket är samtidigt som den sittande publiken aktiveras genom enkla och effektiva övningar om grundvärderingar och företagspresentation. Seminarieinslaget ger deltagarna nya perspektiv på och oväntade upplevelser av vad ett personligt varumärke är och hur man kan arbeta med att synkronisera det personliga och professionella varumärket.
Tidigare kunder: Tillväxtverket i Stockholm, COJN i Norrköping, Enacom i Enköping mfl.


1.2 ”Living the brand – det personliga och professionella varumärket – Ditt ansvar” – med inriktning på CSR, för seminarium eller konferens

Längd: 25-40 min
Antal deltagare: max 400 pers
Innehåll: Ewa Westers och Carina Almgren gestaltar vad det personliga och professionella varumärket är utifrån ett företagsperspektiv som omfattar CSR, samtidigt som den sittande publiken aktiveras genom enkla och effektiva övningar om grundvärderingar och företagspresentation. Seminarieinslaget ger deltagarna nya perspektiv på och oväntade upplevelser av vad ett personligt varumärke är och hur man kan arbeta med att synkronisera det personliga och professionella varumärket.
Tidigare kunder: Dalarna Business, Falun.


2. ”Living the brand – det personliga och professionella varumärket” – Med fördjupad deltagarmedverkan.

Längd: 1 tim
Antal deltagare: min 8 pers – max 40 pers
Innehåll: Gestaltande inslag, teori och korta men effektiva övningar i kommunikation och presentation, både på golvet och skriftligen. Hur man bygger sitt personliga varumärke utifrån sina grundvärderingar.
Tidigare kunder: Enacom i Enköping mfl.


3. ”Living the brand – det personliga och professionella varumärket” – Kursdag för företagarnätverk, egenföretagare och kvinnliga nätverk.

Längd: 1/2 dag (3, 5 tim), alt. 1 dag – (7 tim inkl. lunch)
Antal deltagare: min 8 st max 40 st
Innehåll: Ewa Westers och Carina Almgren inleder med sin upplevelsebaserade föreläsning och därefter blandas teori och praktik i den drygt tre timmar- eller dagslånga workshopen. Genom många korta men effektiva övningar och exempel får du verktyg att synliggöra dina grundvärderingar och aktivt bygga upp eller göra om ditt personliga varumärke och det professionella.


4. ”Living the brand – när det personliga och professionella varumärket synkar” – Teambuildingdag för stora verksamheter och anställda i kommun och näringsliv.

Antal deltagare: min 8 st max 40 st
Längd: 1/2 dag (3, 5 tim), alt. 1 dag – (7 tim inkl. lunch)
Innehåll: Ewa Westers och Carina Almgren inleder med sin upplevelsebaserade föreläsning och därefter blandas teori och praktik i den drygt tre timmar- eller dagslånga workshopen. Genom många korta men effektiva övningar och exempel får du verktyg att synliggöra de anställdas egna grundvärderingar och aktivt integrera deras personliga varumärke med det professionella eller omvänt!


För mer information, kontakta
jannike@modernateatern.se
+46 70 945 69 91
Linked In