Tidigare kunder

PlayCase
Bemötandeträning, samarbete, konflikthantering och mellanmänsklig kommunikation vid kris, för alla som jobbar i offentliga rum. Tågpersonal, busspersonal, vaktbolag, sjukhus, kommuner och många andra yrkesgrupper och branscher.

Även case inom säljträning, presentationsträning samt mediaträning för företagare och företagsledare.

Exempel på kunder:  IT-mera, Företagarna, Carl Larsson gården, ALMI, Tillväxtverket, IUC Skåne och Stockholm, Polisen i Helsingborg, Danish State Railways (DSB), Roskilde kommun, Lunds universitet


Living the Brand
Det personliga och professionella varumärket och hur du synkar dem. Hette tidigare ”Konsten att synas – ditt personliga och professionella varumärke”

Exempel på kunder: Företagarnätverk, Nätverk för kvinnliga entreprenörer företagare och innovatörer, Södertörns universitet, Sparbanken Dalarna, Winnet och Win to win på västkusten, KVINT i Dalarna, Kvintätt i Västerås och Eskilstuna, samt flera kommuner som arrangerat event inom entreprenörskap eller KKN, tex. Kristianstads kommun mfl.


Speednetworking
Vi genomför speednetworking vid seminariedagar, företagsträffar, event och stora arrangemang.

Exempel på kunder: KELA – Kreativt entreprenörskap i Landskrona, Kulturkraft Syd, Kristianstads och Lunds kommuner.


Kreativa Karriärstrategier

Här får du frilansare eller soloföretagare verktyg för att uppnå framgång!  Du får möjlighet att inspireras av andra, lära dig sätta konkreta och realistiska mål och att följa upp hur du lyckas med dina strategier!

Exempel på kunder: Skådespelare. Kreatörer inom design och kommunikation. Föredragshållare. Journalister. Entreprenörer mfl.


Innehållsproducenter och moderatorer

Uppdrag som facilitatorer vid teambuildingdagar, temadagar och upplevelsebaserade föredrag inom personlig kommunikation, entreprenörskap och entreprenöriellt lärande.

Exempel på kunder: Öresundskommitéen, Kungliga Tekniska högskolan, IKEA Sverige, Region Halland, Kristianstads kommun, Lunds kommun, Peace & Love festivalen, Lunds humorfestival, BIBU, UR tv,  mfl.


För mer information, kontakta

jannike@modernateatern.se
+46 70 945 69 91
Linked In