utkast: Tidigare kunder

PlayCase
Bemötandeträning, samarbete, konflikthantering och mellanmänsklig kommunikation vid kris, för alla som jobbar i offentliga rum. Tågpersonal, busspersonal, vaktbolag, sjukhus, kommuner och många andra yrkesgrupper och branscher.

Även case inom säljträning, presentationsträning samt mediaträning för företagare och företagsledare.

Bland tidigare kunder:  IT-mera, Företagarna, Carl Larsson gården, ALMI, Tillväxtverket, IUC Skåne och Stockholm, Polisen i Helsingborg, Danish State Railways (DSB), Roskilde kommun, Lunds universitet

Living the Brand
Det personliga och professionella varumärket och hur du synkar dem. Hette tidigare ”Konsten att synas – ditt personliga och professionella varumärke”

Bland tidigare kunder: Arrangörer av evenemang inom entreprenörskap, Företagarnätverk, Nätverk för kvinnliga entreprenörer och innovatörer, Södertörns universitet, Sparbanken Dalarna, Winnet och Win to win på västkusten, KVINT i Dalarna, Kvintätt i Västerås samt Eskilstuna kommuner.

Speednetworking
Vi genomför speednetworking vid seminariedagar, företagsträffar, event och stora arrangemang. Tidigare hos bland andra: KELA – Kreativt entreprenörskap i Landskrona, Kulturkraft Syd, Kristianstads och Lunds kommuner.

Kreativa Karriärstrategier
Här får du frilansare och eller soloföretagare verktyg för att uppnå framgång! Du får möjlighet att inspireras av andra, lära dig sätta konkreta och realistiska mål och att följa upp hur du lyckas med dina strategier! Bland tidigare kunder finns: Skådespelare. Kreatörer inom design och kommunikation. Föredragshållare. Entreprenörer.

Innehållsproducenter och Moderatorer
Uppdrag som facilitatorer vid teambuildingdagar, temadagar och upplevelsebaserade föredrag inom personlig kommunikation, entreprenörskap och entreprenöriellt lärande.

För bland andra: Öresundskommitéen, Kungliga Tekniska högskolan, IKEA Sverige, Region Halland, Kristianstads kommun, Lunds kommun, Peace & Love festivalen, Lunds humorfestival, BIBU, UR tv mfl.