Välkommen

Vi arrangerar seminariedagar, temadagar, halvdagskurser, heldagskurser och längre utbildningar.

För mer information, kontakta
jannike [at] actionkommunikation.se
+46 70 945 69 91
Linked In