Välkommen

Vi genomför workshops, halvdagskurser, heldagskurser, seminariedagar, temadagar och samt enskilda gestaltande inslag i samarbete med era konsulter eller utbildare. Vi kan också arrangera eller genomföra teambyggande aktiviteter på seminariedagar och konferenser.

Vi skräddarsyr gärna efter enskilda kunders speciella önskemål.

Alla skådespelare i samarbete med ACTION är utbildade och medlemmar i Scen & Film, tidigare Svenska Teaterförbundet.

För mer information, ta kontakt!