Personligt Varumärke

Vi talar oftast om de stora företagens varumärken. Men det mindre företagets varumärke är såklart lika viktigt. Vi talar bara inte så ofta om det, och vi jobbar framför allt väldigt sällan fokuserat med det. Det beror ofta på att det glider ihop med det som kallas det personliga varumärket, och då blir det genast lite mer oklart.

För vad är egentligen det personliga varumärket?

Det är hur du professionellt sett uppfattas, vad du står för och i bästa fall vad som gör dig unik. Det bästa personliga varumärket har sin bas i dina personliga grundvärderingar.

Walk the talk

Ditt företags varumärke är och bör vara präglat av dig och ditt personliga varumärke. I slutänden blir då ditt personliga varumärke en förlängning av företagets varumärke, ni blir oskiljaktiga.

Visst, en bra säljare kan starta ett företag och sälja det mesta. Men tro mig, den bästa säljaren och det bästa varumärket byggs på det du tror på, brinner för och bygger på dina egna grundvärderingar.

Att investera i ett arbete med ditt personliga varumärke är därför att investera i ditt företags eller din karriärs framtid.

Vi kan jobba med Personligt Varumärke antingen i din individuella affärscoachning eller i workshops, i en grupp antingen från ditt eget företag eller i grupp med andra soloföretagare.

Är du inte på det klara med var du står eller vad dina eller företagets grundvärden är eller ska vara kan du få det vänt med andra det i en bra workshop, och närma dig ditt personliga varumärke på så sätt.

Likadant om du driver ett mindre eller mellanstort företag. I workshopen får allas röster höras och ni hittar tillsammans de gemensamma grundvärden ni har och bör lyfta upp.

Driver du ett mindre eller mellanstort företag gäller nämligen samma princip. Företagets varumärke är och ska vara präglat av dig och ditt personliga varumärke och om ni är några stycken på företaget, så ska det präglas av er alla på företaget.

För även om de som jobbar för dig inte äger företaget, måste de vara bra ambassadörer för företaget och det kan de bara vara om de tror på varumärket. De anställdas personliga varumärke är liksom ditt, en förlängning av företagets.

Berätta mer om coachning eller workshops i Personligt Varumärke!