Play Case – situationsträning


I de aktiviteter och insatser vi gör gestaltade av scenvana personligheter med stor erfarenhet av interpersonell kommunikation ingår inte Play Case, om ni inte specifikt beställer en situationsträning.

Ni kan till exempel välja att istället använda era egna konsulter och låta oss lyfta deras kunskap eller andra viktiga frågor i gestaltade inslag, som t.ex. i Forumteater eller andra interaktiva spel och interpersonella par- och gruppövningar. Utifrån de behov ni har eller vill att er medarbetargrupp ska få vara med om, arrangerar och genomför vi alla möjliga olika teambyggande aktiviteter på kursdagar och konferenser.

Om ni väljer Play Case får ni case / gestaltade situationer från er arbetsvardag, skräddarsydda för just er. Ledarskapsträning eller medarbetarträning med skådespelare som motpart i träningen.

”Som att vara i skarpt läge, fast under trygga omständigheter”

Play Case kan ni träna med skådespelare live på er arbetsplats, i klassrumsutbildning eller on-site, i scenarioträning.

Play Case – situationsträning, är som att träna i en simulator och era ledare eller medarbetare tränar i situationer från er just sin egen specifika yrkesvardag, mot rutinerade skådespelare som motpart i träningen. Deltagarna spelar alltså inget, det är absolut inte rollspel.

Ledarna eller medarbetarna hanterar situationen som de skulle göra i en verklig situation och skådespelarna står för trovärdigt spelet. Som att vara i en situation på riktigt, fast under trygga omständigheter.

Att träna bemötande i situationer mot skådespelare är både roligare och mer effektivt

Ledare och medarbetare kan också träna digitalt i traditionell e-learning – där case varvas med andra typer av uppgifter. Eller i moderna interaktiva digitala undervisnings-upplevelser med och mot skådespelare i Virtual Reality och interaktiv film, där du som tränar har möjlighet att göra aktiva val.

Exempel på situationer vi jobbar med

  • Bemötandeträning – kund, klient, brukare osv.
  • Samarbetsträning – olika teman, ex. attityd, tilltal, jämlikhet m.m.
  • Konflikthantering – kund, klient, brukare osv
  • Säljträning – potentiella kunder

Vi anpassar träningarnas specifika teman och innehåll efter era behov och önskemål.

Alla skådespelare i samarbete med ACTION är utbildade och medlemmar i Scen & Film, tidigare Svenska Teaterförbundet.

Action – skådespelare i kommunikationsträning

Play Case-metoden är unik och specifik, då vi använder oss av system från beteendevetenskapen i kombination med skådespelarens verktyg, samt i träningen lägger stor vikt vid att pin-pointa kongruens mellan handlingar och upplevelse och dess betydelse i en situation. Deltagarna får på så sätt med sig tydligare tekniker de lättare kan återupprepa.

Play Case Kobination – Efter live-tränigen med skådespelare, låt deltagarna hålla teknikerna levande med digital träning. Detta sparar er tid och pengar, samt ger andra positiva effekter som t.ex. färre sjukskrivningar bland era medarbetare eller färre antal klagomål från kunder – och i stället bättre referenser och ökat förtroende.

Så här kan ett samarbete med er se ut

  • Förslag. Efter möte(n) med er skissar vi upp undervisningsförloppet och presenterar det.
  • Feedback och anpassning. Vi finputsar förloppet med hjälp av er feedback – tills ni är nöjda.
  • Genomförande …och vi genomför kursen.
  • Tidsaspekt. Detta gör vi över en månad eller två om det är en halvdags- eller heldagsinsats. Är det en kortare insats och vi gör färre antal case / situationer, kan den kortaste tidplanen se ut så här.
timeline över hur vi arbetar med situationsträning