PlayCase – kommunikationsträning i scener och scenarier

I situationsspelet Play Case iscensätter ACTION typiska situationer från deltagarnas vardag, där de tränar sin förmåga att kommunicera med andra. Deltagarna coachas av en tränare och får direkt feedback på attityd, tilltal och kroppsspråk.

Medarbetarna tränar mellanmänsklig kommunikation under vardagliga omständigheter, bland annat i kundbemötande och samarbetsträning.

Men också  att under press, i kris och konflikt, hantera kommunikationen med kunder, klienter och medborgare .

Vi skräddarsyr förlopp efter ert behov med en god blandning av teori och enklare kommunikationsträning i grupp kombinerat  med situationsträning.

PlayCase VR för kontinuerlig träning, upprepning av det inlärda, samt uppdatering av nya träningscase, utvecklar vi just nu e-learning i Virtual Reality, där medarbetarna tränar med VR-glasögon på.

PlayCase Live kan genomföras för grupper på upp till 24 personer, men får bäst effekt i grupper på mellan 8-16 personer, under minst en halv kursdag.

En kursdag i PlayCase Live består av par- och gruppövningar i kombination med situationsträning. Deltagarna tränar då i verklighetstrogna situationer sin förmåga att bemöta exempelvis en utmanande kund, klient, eller patient, gestaltad av en skådespelare.

Träning i PlayCase LIve är särskilt effektivt inom bemötandeträning, konflikt- och krishantering och samarbete.

Som ett exempel kan nämnas att ACTION under två år arbetade med DSB i Danmark (motsvarande svenska SJ). Efter att medarbetarna tränats i vår konflikthanteringsmetod, vid tre tillfällen under ett år, minskade företagets kundkonflikt-relaterade sjukfrånvaro bland kontrollanter med 63%. ACTION arbetade under de två åren med tre team och tränade över två tusen personer hos DSB.

Säljträning  i Play Case är också mycket effektivt.

FORUMSPEL

Om en arbetsplats vill träna med stora medarbetargrupper genomför ACTION gärna skräddarsydda förlopp och /eller så kallade Forumspel.  

Iscensättningen sker då i ett forum, ett större sammanhang där deltagarna både sitter i publiken och erbjuds möjlighet att delta aktivt. Även här får medarbetarna möta skådespelare i igenkänningsbar situationsproblematik. De medarbetare som sitter i publiken kan stoppa spelet och komma med inpass. Tillsammans finner de lösningsförslag på de besvärliga situationer som spelas upp.

Forumspel är en utmärkt igångsättare av diskussioner och ger också en möjlighet till en lättsammare och humoristisk ingång till eventuella utmaningar på arbetsplatsen. Genomförs för grupper från 25 personer upp till ett par hundra.

För mer information kontakta:
jannike@modernateatern.se
+46 70 945 69 91
Linked In